Skip Navigation
 

Geomaty przeciwerozyjne

Geomaty przeciwerozyjne, multimaty
Wyroby firmy TENAX takie jak MULTIMAT i TENWEB, zapobiegają erozji w następujący sposób:
- wiążąc i wzmacniając powierzchowne cząsteczki gleby,
- chroniąc przeciw oddziaływaniu opadów deszczu i odpływom wód powierzchownych bez wstrzymywania procesu wegetacji,
- zapewniając ochronę poprzez istniejące ukorzenienie.
Zastosowania:
- zbocza pokryte roślinnością,
- jałowe i skaliste zbocza,
- nabrzeża kanałów ziemnych i wodnych,
- nieprzepuszczalne nabrzeża, brzegi kanałów, stawów i sztucznych zbiorników oraz przykrywanie wysypisk śmieci,
- ochrona przeciw osuwiskom kamieni.
 

GEOSYNTETYKI»Geomaty przeciwerozyjne

Multimat 100- multimata przeciwerozyjna

Multimat 100- multimata przeciwerozyjna

Multimata przeciwerozyjna do stabilizacji i umocnienia gruntu. Podano cenę brutto za rolkę. (Cena za m2 brutto 30,14 PLN)

Cena detaliczna:1989.00PLN
 

GEOSYNTETYKI»Geomaty przeciwerozyjne

Multimat 30- multimata przeciwerozyjna

Multimat 30- multimata przeciwerozyjna

Multimata przeciwerozyjna do stabilizacji i umocnienia gruntu. Podano cenę brutto za rolkę. (Cena za m2 brutto 17,85 PLN)

Cena detaliczna:1343.00PLN
 
Stron: 1