Skip Navigation
 

Geokompozyty, maty drenażowe

Geokompozyty i sieci drenażowe firmy TENAX gwarantują trwały drenaż płynów, ponieważ ich struktura jest stworzona z wysoce odpornych na ściskanie włókien polietylenu wysokiej gęstości.
Zastosowania:
- drenaż dodatkowy wysypisk śmieci i przejmowanie przecieków wody z nieszczelnych konstrukcji,
- odprowadzanie gazów i naturalny drenaż przykrytych wysypisk śmieci,
- tunele, ściany oporowe i podziemne budowle,
- drenaż gruntu w obiektach geotechnicznych,
- place, parkingi, ogrody i stadiony sportowe.