Zestaw do budowy studni chłonnej BIO-BLOK

Standardowa instalacja składa się z dwóch BIO-BLOKÓW typu 80 HD G oraz materiału filtrującego – geowłókniny. Ta instalacja będzie w stanie odprowadzić deszczówkę z ok. 50 m² dachu, przy dobrze przepuszczalnej glebie, do której przesączymy wodę deszczową.

Podano cenę brutto za 2 kostki i paczkę geowłókniny 10m2.

Opis

Zestaw do budowy standardowej studni chłonnej:

 • Innowacyjny system odwadniający i rozsączający
 • Idealny do stosowania w miejscach o dużym ruchu samochodowych i dużej sile naporu
 • Skuteczna i przyjazna dla środowiska eliminacja problemu stojącej wody
 • Ekonomiczna alternatywa dla systemów kanalizacyjnych
 • Biologiczne oczyszczanie wpływa na poprawę jakości wody, również wody pitnej

Zastosowanie:

 • Instalacje rozsączające wodę deszczową do wód podziemnych, budowa studni chłonnych
 • Przesączanie deszczówki na terenach prywatnych posesji, osiedli oraz przedsiębiorstw
 • Idealne rozwiązanie w parkach oraz na obszarach dróg

Specyfikacja techniczna:

 • Wymiary (szer. x dł. x wys.): 54 x 54 x 55 cm (2 szt.)
 • Ilość elementów na m3: 6,23
 • Objętość: 0,60 m3
 • Przepuszczalność: 95%
 • Objętość wody: 0,152 m3
 • Waga: 8 kg
 • Gęstość: 0,95
 • Materiał: polietylen
 • Max. obciążenie w pionie: 2,5 ton na m²
 • Max. obciążenie w poziomie: 1 tona na m²

Kupując BIO-BLOK do instalacji deszczowej przyczyniają się Państwo do ochrony zasobów wód gruntowych. Jednocześnie odpadnie konieczność użycia betonowych kręgów czy kamieni do przesączania wody do gruntu. Łatwość montowania systemu BIO-BLOK z jednej strony znacznie oszczędzi Państwu pracy przy wykopie dołu pod instalację, z drugiej zaś system ten absorbuje więcej wody niż tradycyjne rozwiązania.

1 BIO-BLOK TO JEDNA PACZKA!!!